Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Όπως και στην ατομική θεραπεία, έτσι και στην ομαδική, στόχος είναι η επεξεργασία σκέψεων και συναισθημάτων, ώστε να προαχθεί η προσωπική ανάπτυξη και η ενίσχυση λειτουργικών τρόπων σχετίζεσθαι. Η ομάδα αποτελεί μία μικρογραφία της κοινωνίας, όπου επιτρέπει μέσα σε ένα προστατευτικό πλαίσιο να αντιληφθεί κάθε μέλος τον τρόπο που αλληλεπιδρά με τους άλλους, να επεξεργαστεί προσωπικά θέματα, να εμπνευστεί από την αλλαγή των άλλων μελών αλλά να γίνει και ο ίδιος εμψυχωτής αλλαγής σε μία θετική στάση ζωής.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας είναι η δημιουργία από μέρους του θεραπευτή ενός κλίματος αποδοχής, σεβασμού, ασφάλειας και εμπιστοσύνης.

Οι ομαδικές συνεδρίες πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα και έχουν διάρκεια δύο ώρες.

Μαρία Γκατζέλη – Ψυχολόγος – Αθήνα, Πειραιάς

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα πλαίσια κάθε μορφής παρέμβασης, προστατεύονται από το θεραπευτικό απόρρητο και η θεραπευτική σχέση πλαισιώνεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.