Ατομική Ψυχοθεραπεία

Οι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν έναν άνθρωπο να αναζητήσει τη βοήθεια ενός ψυχοθεραπευτή ποικίλλουν. Συχνά οι άνθρωποι βιώνουν δυσκολίες ή έρχονται αντιμέτωποι με συμπτώματα που τους προειδοποιούν ότι «κάτι δεν πηγαίνει καλά». Άγχος, κρίσεις πανικού, κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές, δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, σεξουαλικά προβλήματα, είναι κάποιοι από τους λόγους που οδηγούν έναν άνθρωπο να αναζητήσει βοήθεια. Όμως δεν απευθύνονται στον ψυχοθεραπευτή μόνο όσοι αντιμετωπίζουν απτά εμπόδια και δυσκολίες στη ζωή τους. Κάποιες φορές οι άνθρωποι οδηγούνται στην πόρτα του ψυχοθεραπευτή καθώς επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους, τα κίνητρά τους και τις επιλογές τους.

Κάπως έτσι ξεκινάει ένα ταξίδι που δεν έχει ως στόχο μόνο την αναζήτηση λύσεων για υπερπήδηση των εμποδίων, αλλά και τη δημιουργία νέων δρόμων που θα οδηγούν στην ευχαριστηριακή βίωση της ζωής.
Βασική προϋπόθεση είναι να δημιουργηθεί από την πλευρά του θεραπευτή ένα ασφαλές περιβάλλον που θα επιτρέπει στο θεραπευόμενο να μοιραστεί σκέψεις και συναισθήματα, να επεξεργαστεί επώδυνες εμπειρίες, να αξιοποιήσει τα βιώματά του και να αναγνωρίσει την προσωπική του συμμετοχή ως δύναμη για αλλαγή.
Η ατομική ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε ενήλικες και εφήβους και η διάρκεια της κάθε συνεδρίας είναι πενήντα λεπτά.

 

Μαρία Γκατζέλη – Ψυχολόγος – Αθήνα, Πειραιάς

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα πλαίσια κάθε μορφής παρέμβασης, προστατεύονται από το θεραπευτικό απόρρητο και η θεραπευτική σχέση πλαισιώνεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.